2019/2020

Bezpieczni zimą

31 stycznia chętne dzieci z grupy Sówek
podjęły wyzwanie zdobycia kolejnej sprawności.
Z pomocą rodziców przygotowały
„Kodeksy zimowych zabaw”
i pięknie omówiły najważniejsze zasady
bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
Każdy przedszkolak mógł po prezentacji
zadać pytanie, na które wspólnie
poszukiwaliśmy odpowiedzi.
Teraz każdy z nas już wie,
jak należy ubierać się zimą
i gdzie można się bezpiecznie bawić.
To jest ważna dla naszego zdrowia i życia.