aktualności

Zebrania organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców
na zebrania organizacyjne,
które odbędą się według harmonogramu:

GR. II – 3 września (czwartek) o godz. 16.00

GR. III – 4 września (piątek) o godz. 15.30
(w sali gr. I)

GR. IV – 4 września (piątek) o godz. 16.00

GR. V – 9 września (środa) o godz. 16.00

GR. VI – 8 września (wtorek) o godz. 16.30

GR. VII – 7 września (poniedziałek) o godz. 16.00
(w sali gr. IV)

GR. VIII – 8 września (wtorek) o godz. 17.00 (zebranie on – line, szczegóły podane zostaną za pomocą grupowej poczty e – mail).

Informujemy, iż ze względu na panującą pandemię
zebrania odbędą się wyłącznie
w poszczególnych grupach.
Bardzo prosimy uczestników spotkań
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa :

  • Prosimy o punktualne przybycie i sprawne przemieszczanie się w pomieszczeniach wspólnych.

  • Zwrócenie uwagi na zachowanie właściwego dystansu wobec personelu przedszkola i innych rodziców.

  • Korzystanie z punktu dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

  • Przygotowanie i założenie na spotkanie maseczek.