Pracowite mrówki

Spotkanie z mamą Łucji

18 marca odwiedziła nas mama Łucji, która jest lekarzem.
Przyniosła różne narzędzia, których używa w swojej pracy.
Poznaliśmy ich wygląd, nazwy i przeznaczenie.
Wykorzystaliśmy te narzędzia w bardzo nietypowy sposób – 
posłużyły nam do namalowania pięknych wiosennych drzew.
Pani Daria przypomniała nam także zasady,
których trzeba przestrzegać w czasie epidemii.
Dziękujemy za sympatyczne spotkanie!