Pracowite mrówki, Wesołe żabki

Ptasie gniazda

Dzień dobry!
Witamy w niezbyt wiosenny czwartek.
Sprawdza się przysłowie o kwietniu – czy wiecie jakie?
Dziś porozmawiamy o ptasich gniazdach.
 
1. Pobawcie się z rodzicami w zabawę „Ptaki do gniazd!”. Zróbcie sobie gniazdka np. z szalików lub poduszek. „Fruwajcie” swobodnie po pokoju, a na ustalone hasło jak najszybciej wracajcie do swojego gniazdka.
 
2. Wysłuchajcie wiersza.
 
Ptaszek opowiada
(K. Datkun – Czerniak)
Zielenią się listki na smukłej topoli
i ptaszek tam śpiewa.
Opowiada listkom o swojej wędrówce:
co widział, co słyszał w obcych krajach, hen!
Ile przebył gór i mórz, aby wreszcie wrócić już.
Bo tu jego dom, tu kochane drzewa,
wśród gałęzi tutaj najpiękniej się śpiewa.
 
3. Odpowiedzcie na pytania:
 
– O czym ptaszek opowiadał listkom?
– Dlaczego ptaki do nas wracają?
– Gdzie zimują ptaki?
 
Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji. Żurawie spędzają zimę w Azji, Afryce i na Półwyspie Iberyjskim. Skowronek zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Zachodniej. Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce.
 
4. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom przedstawiającym ptaki, które wracają do nas na wiosnę. Czy wiecie, że wszystkie są w Polsce pod ochroną?
 
 
5. Posłuchajcie ciekawostek na temat ptaków i ich gniazd:
 
Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Wracają z ciepłych krajów w marcu lub w kwietniu. Za­mieszkują tereny, na których znajduje się dużo pól, lasów, łąk. Po przylocie natychmiast biorą się za przebudowę starego gniazda lub budują nowe. Najczęściej robią to w pobliżu siedzib ludzkich, np. na dachach, słupach, budynkach gospodarczych. Znoszą materiał, układają gałązki i pilnują, aby gniazda nie zajął inny bocian. Kiedy gniazdo jest gotowe, samica składa jaja. Wysiaduje je na zmianę z samcem. Kiedy jeden ptak jest w gnieździe, drugi zajmuje się zdobywaniem pożywienia. Bociany jedzą wyłącznie zwierzęta, np.: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby, węże, krety, łasi­ce, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. Żaby wcale nie są ich ulubionym pokarmem. Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola uprawne, łąki i pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, który wyściela tra­wą, włosiem końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego pobliżu. W ten sposób stara się, aby nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje. Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale większy i ma brunatno­-czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma bardzo małe nogi, co sprawia, że trud­no mu się chodzi po ziemi i ma trudności z wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej budu­je w szczelinie muru, pod dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych traw. Zięba ma wielobarwne upierzenie, a jej cechą charakterystyczną są dwa białe paski na skrzydłach. Gniazdo buduje w rozwidleniu gałęzi lub przy pniu, z mchu i traw.
 
6. Wykonajcie pracę plastyczną „Ptaki w gnieździe”. Możecie skorzystać z jednej z propozycji lub wykonać ją według własnego pomysłu.
 
 

Pamiętajcie, by po skończonej pracy dokładnie umyć rączki.
Do jutra!