aktualności

Deklaracja

Informujemy, że rodzice dzieci
uczęszczających do Przedszkola nr 48 w Lublinie
do dnia 26 lutego powinni dostarczyć do przedszkola
DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
jeżeli chcą, aby dziecko kontynuowało
pobyt w naszej placówce w roku szkolnym 2021/2022.

Wypełnioną deklarację należy
przekazać pracownikowi przedszkola przyjmującemu dziecko.

Dokument znajdą Państwo klikając TUTAJ.
Deklaracje w wersji papierowej
dostępne są także w sekretariacie przedszkola.

aktualności

Komunikat – zawieszenie zajęć

Informujemy, że ze względu
na aktualną sytuację epidemiologiczną
na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)
działalność Przedszkola nr 48 w Lublinie
zostaje zawieszona
do 2 grudnia do 10 grudnia 2020 roku (włącznie).

W związku z powyższym, na podstawie
§2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia 
będą realizowane z wykorzystaniem technik
i metod kształcenia na odległość.

aktualności

Komunikat – wyżywienie

Od dnia 1 do 4 grudnia będziemy współpracować
z firmą cateringową w zakresie wyżywienia dzieci.
Istnieje więc konieczność zamawiania
określonej ilości posiłków.
W związku z tym bardzo prosimy
o zadeklarowanie obecności dziecka
w dniu poprzedzającym pobyt w przedszkolu do godz. 17
Jutrzejszy pobyt tj. na dzień 1 grudnia
prosimy zadeklarować w dniu dzisiejszym do godz 17
i analogicznie w kolejne dni do dnia 4 grudnia.

Informację należy przesyłać do wychowawcy grupy
w następujący sposób: na adres e-mail ,
wysyłając wiadomość w dzienniku elektronicznym
lub zaznaczając nieobecności w ewidencji obecności dziecka.

aktualności

Komunikat

W związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19
u jednego z pracowników przedszkolnej kuchni
od 1 do 4 grudnia 2020r
będzie zorganizowany katering.
W związku z powyższym,
30 listopada zorganizowanie
przygotowania i wydawania posiłków
będzie utrudnione z powodu braku odpowiednich kwalifikacji
i znacznej absencji pracowników obsługi i nauczycieli.
W tym dniu dzieci będą mieć zapewniony suchy prowiant.

aktualności

Informujemy, że ze względu
na aktualną sytuację epidemiologiczną
na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)
zawieszenie zajęć w oddziale V
Przedszkola nr 48 w Lublinie zostaje przedłużone
do 3 grudnia
 2020 roku.

W związku z powyższym, na podstawie
§2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem technik
i metod kształcenia na odległość
.

aktualności

Informujemy, że 19 listopada 2020 r.
Główny Inspektor
Sanitarny
podpisał piątą aktualizację
wytycznych dla przedszkoli
,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja.

W piśmie z 23 listopada br., przekazującym informację o ww. aktualizacji, Główny Inspektorat Sanitarny wskazał, że przedmiotowej aktualizacji dokonano w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie którego uchylono § 5 ww. rozporządzenia, o brzmieniu: „Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon”. Wobec powyższego, osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą poddaną obowiązkowej kwarantannie nie podlegają już obowiązkowej kwarantannie. Dokonano zatem zmiany ww. wytycznych w zakresie rezygnacji z zapisu dotyczącego zakazu uczęszczania/wstępu do placówki osób, których domownicy przebywają na kwarantannie.

aktualności

Informujemy, że ze względu
na aktualną sytuację epidemiologiczną
na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)
zawieszone zostały zajęcia w oddziale I, V i VII
Przedszkola nr 48 w Lublinie w okresie
od 24 do 30 listopada 2020 roku.

W związku z powyższym, na podstawie
§2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem technik
i metod kształcenia na odległość
.

aktualności

Szczepienia dzieci

Drodzy Rodzice!

Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Lublin pismo w sprawie ewentualnych szczepień przeciw grypie dla dzieci. szczepienia byłyby realizowane odpłatnie (koszt szczepionki 95,75 zł plus koszty badania i wykonania szczepienia) w przychodniach w miesiącu grudniu 2020r., szczepionką donosową FluenzTetra.

Szczegółowa lista podmiotów realizująca szczepienia oraz dokładny koszt podany by był po oszacowaniu zainteresowania ze strony rodziców. Forma zapisów na szczepienia oraz pozostałe warunki, w tym ostateczna cena szczepionki, zostaną ustalone przez poszczególne przychodnie. Pismo z Urzędu Miasta jest do wglądu u nauczycielek w grupie.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie  drogą mailową do nauczycielek w grupie, chęci skorzystania z tej propozycji do 10 listopada 2020r. 

aktualności

“Bezpieczna droga do przedszkola” – gazetka

Nasze przedszkolaki są bardzo mądre i dużo wiedzą.
We wrześniu i w październiku
w każdej grupie opracowany był temat
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
O tym, jak dużo nasze dzieci mają wiadomości na ten temat,
można się przekonać przeglądając przedszkolną gazetkę
“Bezpieczna droga do przedszkola”,
zamieszczoną w holu przedszkola.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną
z tej ciekawej i pouczającej wystawy!

aktualności

Komunikat

Informujemy, że ze względu
na aktualną sytuację epidemiologiczną
na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)
zawieszone zostały zajęcia w oddziale I
Przedszkola nr 48 w Lublinie w okresie
od 14 października 2020 r
.
do dnia 19 października 2020 r
.

W związku z powyższym, na podstawie
§2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem technik
i metod kształcenia na odległość
.

aktualności

Informacja – opłaty

Szanowni Państwo,
prosimy,  aby w tytule przelewu za przedszkole wpisywali Państwo:

1) imię i nazwisko dziecka
2) Przedszkole nr 48

Prosimy nie wpisywać już numerów identyfikacyjnych
z poprzedniego roku.

Kwotę należności za przedszkole
należy odszukać na podstawie numeru umowy,
który otrzymali Państwo na adresy e-mail.
Wykaz opłat znajduje się w zakładce “opłaty”.

aktualności

Przesiewowe badania logopedyczne

Drodzy Rodzice!

We wrześniu na terenie naszego przedszkola prowadzone będą przesiewowe badania logopedyczne. Zainteresowanych Rodziców proszę o wypełnienie  i dostarczenie do nauczycielek grupy do 11 września stosownych oświadczeń wyrażających zgodę na udział dziecka w tych badaniach. Druki Oświadczeń można pobrać na stronie internetowej przedszkola lub odebrać podczas zebrań organizacyjnych.

aktualności

Zebrania organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców
na zebrania organizacyjne,
które odbędą się według harmonogramu:

GR. II – 3 września (czwartek) o godz. 16.00

GR. III – 4 września (piątek) o godz. 15.30
(w sali gr. I)

GR. IV – 4 września (piątek) o godz. 16.00

GR. V – 9 września (środa) o godz. 16.00

GR. VI – 8 września (wtorek) o godz. 16.30

GR. VII – 7 września (poniedziałek) o godz. 16.00
(w sali gr. IV)

GR. VIII – 8 września (wtorek) o godz. 17.00 (zebranie on – line, szczegóły podane zostaną za pomocą grupowej poczty e – mail).

Informujemy, iż ze względu na panującą pandemię
zebrania odbędą się wyłącznie
w poszczególnych grupach.
Bardzo prosimy uczestników spotkań
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa :

  • Prosimy o punktualne przybycie i sprawne przemieszczanie się w pomieszczeniach wspólnych.

  • Zwrócenie uwagi na zachowanie właściwego dystansu wobec personelu przedszkola i innych rodziców.

  • Korzystanie z punktu dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

  • Przygotowanie i założenie na spotkanie maseczek.

aktualności

Aplikacja ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski
i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas
skierowali do rodziców specjalny list,
w którym zachęcają do zainstalowania
aplikacji ProteGo Safe.
Szefowie MEN i GIS podkreślili,
że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko
rozprzestrzeniania się koronawirusa
i wspiera bezpieczny powrót dzieci
do szkół i przedszkoli.
 

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego
-MOŻENA PRZECZYTAĆ TU. 

 

aktualności

Elektroniczna rejestracja

SZANOWNI RODZICE

OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.
OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE
W PRZEDSZKOLU
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA
WEJŚĆ I WYJŚĆ DZIECKA.

Na stronie:
https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/ dostępny jest film instruktażowy, prezentujący jak pobrać aplikację
“Obecność Vulcan” na telefon,
która służyć będzie do rejestracji
wejścia i wyjścia dziecka
z wykorzystaniem kodu QR.

Prosimy o zapoznanie się z instruktażem
i stosowanie zawartych w nim wytycznych odnośnie skanowania kodu QR umieszczonego
w „Strefie Rodzica” przy każdym
wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola
.

Indywidualne kody PIN dla każdego dziecka,
będą do odebrania w przedszkolu
od dnia 25 sierpnia w godzinach od 8:00 do 15:00.

aktualności

Wszystkim naszym
KOCHANYM ZERÓWKOWICZOM

gratulujemy przedszkolnych sukcesów
i życzymy samych miłych dni w szkole!

 

Rodziców wychowanków grupy VIII
zapraszamy po odbiór
dyplomów i książeczek
z okazji zakończenia przedszkola.


2019/2020

Pyszne i zdrowe kanapki

5 marca Sprytne wiewiórki samodzielnie przygotowały 
pyszne, zdrowe i kolorowe kanapki.

Tego dnia każdy z przedszkolaków
zamienił się w prawdziwego Master Chefa.
Dzieci wytrwale pracowały,
aby kanapki były nie tylko smaczne,
ale również ładnie prezentowały się na talerzu.
Na kanapkach znalazły się też warzywa,
aby każde dziecko miało na talerzyku
swoją porcję zdrowia.

2019/2020

Spotkanie z optykiem

4 marca wiewiórki gościły mamę Michała.
Pani Agata opowiedziała dzieciom,
na czym polega praca optyka, 
oraz dlaczego wzrok jest ważny
i w jaki sposób o niego dbać.
Największe wrażenie zrobił model oka,
który każdy mógł samodzielnie złożyć.
Pani Agata pokazała również, jak bada się wzrok
i jak dobiera się oprawki.
W okularach przeciwsłonecznych
dzieci mogły zobaczyć kolorową papugę,
której wcale nie było widać bez okularów.
To było bardzo ciekawe spotkanie.

2019/2020

Spotkanie z farmaceutą

3 marca Sówki spotkały się z mamą Oli,
która pracuje w aptece.
Pani Paulinka opowiedziała dzieciom o swojej pracy,
pokazała recepty i różne rodzaje lekarstw.
Przestrzegła również przed zażywaniem leków
bez nadzoru osoby dorosłej,
które może być bardzo niebezpieczne
dla naszego zdrowia i życia.

2019/2020

“Zdrowy” zawód

24 lutego chętne dzieci z grupy Wiewióreczek
przystąpiły do zdobycia sprawności
“Znawca zawodów”.
Zaprezentowały swój wymarzony zawód
oraz przygotowane wraz z rodzicami
plakaty i książeczki na temat
“Kim chciałbym zostać w przyszłości?”.
 Okazało się, że aż troje dzieci
marzy o wykonywaniu zawodu lekarza.

2019/2020

Śpiewająco o zdrowiu

12 lutego wraz z muzykami Filharmonii Lubelskiej
przedszkolaki poznawały sposoby dbania o zdrowie
i zapobiegania chorobom.
Dowiedziały się, jak ważna jest higiena,
odżywianie i  ruch dla naszego zdrowia
i dobrego samopoczucia.
Teraz, gdy ktoś zapyta, jak dbać o zdrowie
z pewnością odpowiedzą śpiewająco.

2019/2020

Bezpieczni zimą

31 stycznia chętne dzieci z grupy Sówek
podjęły wyzwanie zdobycia kolejnej sprawności.
Z pomocą rodziców przygotowały
„Kodeksy zimowych zabaw”
i pięknie omówiły najważniejsze zasady
bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
Każdy przedszkolak mógł po prezentacji
zadać pytanie, na które wspólnie
poszukiwaliśmy odpowiedzi.
Teraz każdy z nas już wie,
jak należy ubierać się zimą
i gdzie można się bezpiecznie bawić.
To jest ważna dla naszego zdrowia i życia.

2019/2020

Spotkanie z Zi

W naszym przedszkolu zamieszkał
sympatyczny ufoludek Zi,
który chce poznać dzieci na Ziemi.
Tym razem przedszkolaki uczyły Zi
wszystkiego o emocjach.
Dowiedział się, jak rozpoznawać i nazywać uczucia
oraz, że każdy z nas jest inny
i ma inne sposoby radzenia sobie z emocjami.
Podczas wielu gier i zabaw Zi obserwował dzieci.
Wszyscy bardzo lubią te spotkania.

2019/2020

Spotkanie z chirurgiem

11 października Motylki gościły mamę Krzysia.
Pani Ola pokazała dzieciom różne przedmioty
potrzebne do robienia operacji,
bo jest lekarzem chirurgiem.
Przedszkolaki obejrzały bardzo ostry nóż:
skalpel, którym rozcina się miejsce operacji.
Ranę zszywa się specjalną zakrzywioną igłą,
która jest razem z nitką.
Gość pokazała też, jak się zszywa ranę.
Dzieci widziały też specjalne ubrania chirurgiczne,
mogły się nawet w nie przebrać.
Lekarz chirurg to bardzo trudny
i potrzebny zawód.

2019/2020

Zdrowa integracja

10 października Motylki miały zajęcia integracyjne,
czyli wspólne zabawy dzieci i rodziców.
Na początku były różne zabawy ruchowe:
w lustra i z krzesełkami.
Później były różne zadania dla dzieci i rodziców.
Rozpoznawali dotykiem zboża i kasze
i wymyślali potrawy z ich użyciem.
Na końcu wszyscy próbowali potraw z kasz i zbóż,
które przygotowali niektórzy rodzice.
Były babeczki, ciasteczka owsiane,
batoniki z płatków, sałatki z kaszą i inne smakołyki.
To było wesołe, smaczne i zdrowe spotkanie!

2019/2020

Lekcja bezpieczeństwa

20 listopada Mrówki wzięły udział
w kolejnym spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 57.
Tym razem uczestniczyły w lekcji bezpieczeństwa,
a towarzyszyli im uczniowie klasy V.
Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające
a przedszkolaki dostały pochwałę od pani ze szkoły
za  dużą wiedzę na temat dbania o bezpieczeństwo
i za to, że świetnie poradziły sobie z każdym zadaniem.

2019/2020

Jesienne zabawy na dworze

W tym roku jesień jest bardzo piękna.
Zajączki, choć jeszcze malutkie,
to już dobrze wiedzą,
że pobyt na świeżym powietrzu
jest ważny dla zdrowia,
dlatego codziennie wychodzą
na plac przedszkolny i na spacery.
Podziwiają jesienną przyrodę,
zbierają liście, orzechy i kasztany
oraz cieszą się ciepłem i słoneczkiem.
Każda pora roku ma swoje zalety.

 

2019/2020

Spotkanie ze stomatologami

24 października grupę Niedźwiadków
odwiedzili rodzice Adasia, którzy są lekarzami
i leczą zęby dzieciom i dorosłym.
Dzieci dowiedziały się od nich,
jakie potrawy należy jeść, a jakich unikać,
by mieć zdrowe ząbki.
Przypomnieli też o konieczności mycia zębów.
Przedszkolaki mogły pobawić się w lekarzy
i plasteliną wypełniać ubytki
w zębach plastikowej szczęki.
Spotkanie było bardzo ciekawe
i wszystkim się podobało.

2019/2020

Dbamy o nasze bezpieczeństwo

15 października Niedźwiadki poszły
na skrzyżowanie ulic niedaleko przedszkola.
Oglądały różne znaki drogowe
znajdujące się przy osiedlowych ulicach
oraz działanie sygnalizatora świetlnego
przy przejściu dla pieszych.
Każdy teraz dobrze wie,
jak należy przechodzić na drugą stronę jezdni 
oraz co oznaczają poszczególne kolory świateł.
 Każdy chce być bezpieczny!