Godziny konsultacji nauczycieli

Zachęcamy Państwa do konsultacji online.
W celu ustalenia terminu ewentualnych
spotkań osobistych z nauczycielami
prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny.