Opłaty

Opłat za przedszkole należy dokonywać
do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni).

Każdy wychowanek przedszkola posiada
indywidualny nr konta, na który należy dokonywać wpłat.

Wykaz płatności dostępny jest
w holu głównym Przedszkola nr 48 w Lubinie oraz na naszej stronie internetowej na początku każdego miesiąca.

Kwotę należności za przedszkole
należy odszukać na podstawie numeru umowy,
który otrzymali Państwo na adresy e-mail. 

PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC
LISTOPAD 2020:

PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC
PAŹDZIERNIK 2020: