Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna

Przedszkole nr 48 w Lublinie
to miejsce przyjazne dzieciom.

Dlatego dbamy o dobro wychowanków oraz zapewniamy im nie tylko wszechstronny rozwój, ale także bezpieczeństwo
i wsparcie w sytuacjach trudnych.

Procedura niesienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oparta jest na szczegółowo opracowanych zasadach
oraz zgodna jest z aktualnymi rozporządzeniami MEN.

Zachęcamy do zapoznania się
z dokumentami dotyczącymi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej wychowankom naszego przedszkola:

(wystarczy kliknąć nazwę dokumentu)

Procedura w sprawie wczesnego wspomagania

Informacje nt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej