promujemy zdrowie

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami promującymi zdrowie prowadzonymi
przez naszą placówkę na przełomie ostatnich lat!