Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze – 3-letnie

Dzieci młodsze – 4-letnie

Dzieci starsze – 5,6-letnie